Na našem pracovišti rádi nabízíme doporučujícím lékařům spolupráci v oblasti implantologie/dentoalveolární chirurgie, endodoncie a plastické chirurgie parodontu.
V rámci implantologie se jedná buď čistě o chirurgickou fázi nebo o kompletní ošetření včetně protetiky – dle doporučení referujícího lékaře. V případě endodoncie pak běžně naše ošetření končí přípravou pro definitivní postendo (kompozitní dostavba event. s FRC čepem apod.) – naším cílem je zub plně připravit pro Vaše broušení na korunku, overlay apod.

Pro prvotní konzultaci je ideální využít e-mailu, kdy event. připojená rentgenologická či fotografická dokumentace mnohem lépe objasní daný případ.